4 ประเภท สื่อโฆษณาที่คุณจะพบเจอได้ในสนามบิน

ทราบหรือไม่ว่า ที่จริงแล้ว สื่อโฆษณาที่มีการติดตั้งอยู่ในบริเวณสนามบินนั้น สามารถแบ่งแยกย่อยได้เป็นหลากหลายประเภทตามคุณสมบัติและสถานที่ตั้งของตัวสื่อ

วันนี้ทาง BrightSky Media จึงอยากนำเสนอข้อมูลที่จะทำให้คุณได้รู้จักกับสื่อสนามบินมากขึ้น กับ 4 ประเภท สื่อโฆษณาที่คุณจะพบเจอได้ในสนามบิน

1. DonMueang Digital Network

Don Mueang Digital Network

สื่อประเภทแรกของเราตั้งอยู่โดยรอบบริเวณสนามบินดอนเมือง ในส่วนของอาคารผู้โดยสารขาออก (Departure Hall) สื่อประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นจอ LCD HD หลากหลายขนาดและรูปแบบ ซึ่งมีตั้งแต่แบบ จอเดียว จนไปถึง 4 จอรอบด้าน นอกจากนี้สื่อประเภทนี้ยังมีลูกเล่นในการใช้งานผ่านการ Interaction ด้วยหน้าจอ Touch Screen อย่างการใส่ Minigame ให้ได้ร่วมสนุก การให้ข้อมูลการท่องเที่ยว และการตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น

2. Mobile Charging Network

Mobile Charging Network

สื่อประเภทต่อมาคือ Mobile Charging Network หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “ตู้ MBC” ที่มีขนาดความสูงประมาณ 2 เมตร พร้อมจอแสดงผล LED HD โดยสื่อประเภทนี้จะตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารขาออก (Departure Hall) ของสนามบิน 20 แห่งทั่วประเทศ เช่น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เป็นต้น จุดสังเกตของตู้ MBC คือ กรอบด้านบนซ้ายของตัวตู้จะระบุข้อความว่า Mobile Charging ให้เห็นเด่นชัด และมี USB Ports สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถืออยู่บริเวณด้านข้างของตัวตู้ ข้างละ 6 ช่อง

3. Airport Static Media

Airport Static Media

สื่ออีกประเภทที่เราพบจะเจอได้บ่อยในสนามบินคือ ป้ายโฆษณา สื่อประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นป้ายที่มีขนาดและวัสดุแตกต่างกันออกไปตามแต่จุดที่ป้ายถูกติดตั้ง โดยตัวสื่อจะไม่มีการเคลื่อนไหว ป้ายประเภทนี้จะถูกติดตั้งทั้งบริเวณภายในและภายนอกของสนามบิน โดยบางจุดจะมีการใช้แสงไฟเพื่อให้สามารถสังเกตเห็นป้ายได้ชัดเจน จุดเด่นของการใช้สื่อประเภทนี้คือหนึ่งป้ายโฆษณาจะมีโฆษณาเพียงตัวเดียว ทำให้เป็นที่จดจำได้ง่าย

4. Online Media

Online Media

สื่อประเภทสุดท้ายจะมีความแตกต่างจากสื่อประเภทอื่นๆที่ผ่านมา ก็คือ เป็นสื่อที่มองเห็นได้จากโทรศัพท์ของผู้รับชมสื่อเอง ไม่ได้มีจอแสดงผลหรือป้ายที่ติดตั้งเป็นจุดตายตัว สื่อประเภทนี้เริ่มมีความนิยมมากขึ้นในยุคปัจจุบันที่มีการใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้น โดยสื่อประเภทนี้จะแสดงผลผ่านช่องทาง Social Network อย่าง Facebook Instagram เป็นต้น เหตุผลที่นับรวมสื่อประเภทนี้เข้าเป็นหนึ่งในสื่อสนามบิน เพราะปัจจุบันมีการใช้สื่อประเภทออนไลน์โดยเจาะจงไปที่กลุ่มผู้โดยสารที่ใช้สนามบินเป็นหลัก โดยใช้ร่วมกับสื่อประเภทอื่นๆที่ได้กล่าวไปก่อนหน้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการโฆษณา

Leave a Comment

Scroll to Top