3 เกร็ดความรู้ ที่จะช่วยให้คุณออกแบบสื่อโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้สื่อในการโฆษณานั้น จำเป็นที่จะต้องสร้างความน่าสนใจ ให้แก่ผู้รับชม โดยเฉพาะสื่อนอกบ้าน (OOH: Out of Home) ที่ต้องสามารถดึงดูดคน ให้หันมาดูโฆษณา จนเกิดการจดจำไปถึงการซื้อสินค้าหรือบริการต่อในอนาคต

BrightSky Media จึงนำเกร็ดความรู้จากทฤษฎี บทความทางวิชาการ มาฝาก เพื่อให้เพื่อนๆได้นำไปใช้ในการต่อยอดไอเดียในการออกแบบสื่อโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ

1. Visual Pop-Out Effect

Visual Pop-Out Effect

เป็นปรากฎการณ์ที่องค์ประกอบหนึ่งในสื่อโฆษณาของเราโดดเด่นออกมาจากสิ่งอื่นๆโดยรอบที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทำให้สายตาของผู้ที่รับสื่อสามารถมองเห็นสิ่งนั้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง Visual Pop-Out Effect นั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบสื่อโฆษณาเป็นอย่างมาก โดยการทำให้องค์ประกอบที่เราต้องการจะเน้น มีความแตกต่างจากองค์ประกอบทั่วไป ผ่านการใช้สีสันที่โดดเด่นสะดุดตา รูปทรงที่แปลกตา ไปจนถึงการทำให้สิ่งนั้นๆมีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติทั่วไป เป็นต้น

2. Effect of Color Vivid

Effect of Color Vivid

สีเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากในการออกแบบสื่อ ทั้งในด้านการสร้างความโดดเด่น รวมถึงการสื่อความหมายต่างๆ โดยมีงานวิจัยจำนวนมากถือศึกษาเรื่องของสีในเชิงการตลาด โดยเฉพาะในด้านองค์ประกอบของสีอย่าง ความอิ่มตัวของสี (Vivid) มีผลทำให้ผู้รับชมมีความรู้สึกตื่นตัว หรือเพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็คือ สีที่มีความสดและสว่าง จะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่เห็นสื่อนั้นเอง

3. Law of Closure from Gestalt Theory

Law of Closure from Gestalt Theory

คนจะมีการเติมเต็มส่วนที่หายไปของรูปภาพให้มีความสมบูรณ์หรือสมดุลมากที่สุด แม้ว่าสิ่งนั้นจะมีความไม่สมบูรณ์ก็ตาม ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น โลโก้ของ WWF เราสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นรูปภาพของแพนด้าเต็มตัว แม้ว่าจะเกิดช่องว่าง สมองของเราก็ยังเติมเต็มภาพส่วนนั้นโดยอัตโนมัติ

อ้างอิง
– Treisman (1985): Preattentive processing in vision from Computer Vision, Graphics, and Image Processing
– Wolfe (1994): Guided search 2.0: A revised model of visual search from Psychonomic Bulletin and Review
– Labrecque & Milne (2012): Exciting red and competent blue: the importance of color in marketing from Journal of the Academy of Marketing Science
– King & Wertheimer (2017): Max Wertheimer and Gestalt Theory

Leave a Comment

Scroll to Top